Mūsu galvenā vērtība - uzticama, profesionāla un atbildīga komanda 

Inženieru birojs SIA “Būves un būvsistēmas” kopš 2002.gada sniedz jaunu un rekonstruējamu objektu attīstītājiem dažādus ar būvniecību un būvprojektēšanu saistītus pakalpojumus būvniecības ieceru realizācijai, it īpaši rūpniecisko ražotņu jaunbūvei, rekonstrukcijai un modernizācijai.

Savā darbības laikā esam kļuvuši par atzītu un pieprasītu uzņēmumu būvuzraudzības, būvniecības projektu vadības, būvniecības konsultāciju, inženiertehnisko konsultāciju, tehniskās apsekošanas, būvniecības finansējuma apguves uzraudzības un citu ar būvniecību saistītu pakalpojumu jomā.

Uzņēmuma panākumu atslēga un galvenā vērtība ir uzticama, profesionāla un atbildīga komanda – dažādās būvniecības jomās zinoši un pieredzējuši būvinženieri, kas seko līdzi inovācijām nozarē, regulāri papildina savas profesionālās zināšanas un pilnveido sevi.  

Mūsu mērķis – darba rezultātu ilgtspējība, kvalitatīvas būves un apmierināti klienti

Realizēti būvprojekti tādās nozarēs un jomās kā ķīmiskā rūpniecība, naftas produktu uzglabāšana un tranzīts, farmācija, medicīna, pārtikas rūpniecība, zivrūpniecība, lauksaimniecība, mežrūpniecība, kokapstrāde, enerģētika un energoapgāde, metālapstrāde, aviācija, loģistika, mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, banku sektors, izglītība un zinātne, sociālie pakalpojumi u.c.

Līdz šim esam piedalījušies dažāda apjoma būvprojektu īstenošanā, vadot un uzraugot arī ar sarežģītu tehnoloģisko procesu ieviešanu saistītus objektus. Attīstot pakalpojumu klāstu un kvalitāti, par mūsu klientiem un sadarbības partneriem kļuvuši daudzi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, valsts un pašvaldību struktūras, kā arī ārvalstu uzņēmumi.

Mūsu klienti atgriežas!